23. 10. 2020  12:42 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BREIER, A. Biochémia a molekulárna biológia na FCHPT STU v Bratislave. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, s. 17. ISBN 978-80-89965-27-4.

Originálny názov: Biochémia a molekulárna biológia na FCHPT STU v Bratislave
Anglický názov: Biochemistry and molecular biology at FCHPT STU in Bratislava
Autor:
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (100%)
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Biochemické dni 2019
Podnázov:
Od strany:
17
Do strany:
17
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. ISBN 978-80-89965-27-4.

Originálny názov: Biochemické dni 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-89965-27-4
Vydavateľ:
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)