21. 10. 2020  4:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LAKATOŠ, B. Čo je nové vo vyúčbe biochémie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, s. 44. ISBN 978-80-89965-27-4.

Originálny názov:
Čo je nové vo vyúčbe biochémie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Anglický názov:
What is new in biochemistry education at the Faculty of Chemical and Food Technology STU in Bratislava
Autor:
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Biochemické dni 2019
Podnázov:
Od strany:
44
Do strany: 44
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. ISBN 978-80-89965-27-4.

Originálny názov:
Biochemické dni 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89965-27-4
Vydavateľ:
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)