20. 11. 2019  20:43 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUZIELOVÁ, E. -- ŽEMLIČKA, M. -- MÁSILKO, J. -- PALOU, M T. Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019, s. 1--10. ISBN 978-80-906541-4-3.

Originálny názov: Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing
Slovenský názov:
Autor: Ing. Eva Kuzielová, PhD. (85%)
Ing. Matúš Žemlička, PhD. (5%)
Jiří Másilko (5%)
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (5%)
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 15th International Congress on the Chemistry of Cement
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 10
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019. ISBN 978-80-906541-4-3.

Originálny názov: 15th International Congress on the Chemistry of Cement
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-906541-4-3
Vydavateľ: Research of Building Materials
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)