20. 11. 2019  20:57 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZALIBERA, M. -- BREZOVÁ, V. -- ČIŽMÁR, E. -- JANTSCH, W. -- SCHARBER, M C. -- SARIFICICI, N S. -- STOLZE, K. -- GILLE, L. -- GESCHEIDT, G. EPR in Slovakia and Austria. EPR Newsletter, 29. s. 16--20.

Originálny názov: EPR in Slovakia and Austria
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Zalibera, PhD. (10%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (10%)
Erik Čižmár (10%)
Wolfgang Jantsch (10%)
Marcus C. Scharber (10%)
Niyazi Serdar Sarificici (10%)
Klaus Stolze (10%)
Lars Gille (10%)
Georg Gescheidt (10%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: EPR Newsletter
Číslo zväzku (ročník): 29
Od strany: 16
Do strany: 20
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

EPR Newsletter.

Originálny názov: EPR Newsletter
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)