20. 11. 2019  20:05 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPAČKOVÁ, A. -- ONDÁKOVÁ, M. Application of solid-phase extraction for isolation of coumarins from wine samples. Nova Biotechnologica et Chimica, 18. s. 37--43.

Originálny názov: Application of solid-phase extraction for isolation of coumarins from wine samples
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (90%)
Bc. Andrea Špačková (5%)
Bc. Martina Ondáková (5%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Nova Biotechnologica et Chimica
Číslo zväzku (ročník): 18
Od strany: 37
Do strany: 43
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Nova Biotechnologica et Chimica. 2019.

Originálny názov: Nova Biotechnologica et Chimica
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)