20. 11. 2019  21:44 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATEJČEKOVÁ, Z. -- SPODNIAKOVÁ, S. -- KOŇUCHOVÁ, M. -- LIPTÁKOVÁ, D. -- VALÍK, Ľ. In vitro growth competition of Lactobacillus plantarum HM1 with pathogenic and food spoilage microorganisms. Journal of Food and Nutrition Research, 58. s. 236--244.

Originálny názov: In vitro growth competition of Lactobacillus plantarum HM1 with pathogenic and food spoilage microorganisms
Slovenský názov:
Autor: Ing. Zuzana Matejčeková, PhD. (40%)
Ing. Sabína Spodniaková (25%)
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (20%)
Ing. Denisa Liptáková, PhD. (5%)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Food and Nutrition Research
Číslo zväzku (ročník): 58
Od strany: 236
Do strany: 244
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Food and Nutrition Research. 2019.

Originálny názov: Journal of Food and Nutrition Research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)