20. 11. 2019  21:15 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAGARDOVÁ, D. -- MATÚŠKA, J. -- POLIAK, P. -- LUKEŠ, V. Design of Novel Generations of Planar Sunflower Molecules: Theoretical Comparative Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics. Journal of Physical Chemistry C, 123. s. 22752--22766.

Originálny názov: Design of Novel Generations of Planar Sunflower Molecules: Theoretical Comparative Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics
Slovenský názov:
Autor: Ing. Denisa Cagardová (45%)
Mgr. Ján Matúška, PhD. (10%)
Ing. Peter Poliak, PhD. (5%)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (40%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Physical Chemistry C
Číslo zväzku (ročník): 123
Od strany: 22752
Do strany: 22766
Počet strán: 15
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Cagardová
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Physical Chemistry C. 2019.

Originálny názov: Journal of Physical Chemistry C
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)