20. 11. 2019  19:59 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLOZSÁNYI, Z. -- GALÁDOVÁ, H. -- JOPČÍK, M. -- SALAJ, J. -- ŠIMKOVIČ, M. Evaluation of glucoraphanin content in a weed plant, Cardaria draba, by liquid chromatography. In Food/bio/tech, 14th international scientific conference , 16.-18.9.2019, Nitra. Nitra,: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 62. ISBN 978-80-552-2038-3.

Originálny názov: Evaluation of glucoraphanin content in a weed plant, Cardaria draba, by liquid chromatography
Slovenský názov:
Autor: Ing. Zoltán Polozsányi (40%)
Ing. Helena Galádová (30%)
Martin Jopčík (10%)
Ján Salaj (10%)
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Food/bio/tech, 14th international scientific conference , 16.-18.9.2019, Nitra
Podnázov:
Od strany: 62
Do strany: 62
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zoltán Polozsányi
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Food/bio/tech, 14th international scientific conference , 16.-18.9.2019, Nitra. Nitra,: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISBN 978-80-552-2038-3.

Originálny názov: Food/bio/tech, 14th international scientific conference , 16.-18.9.2019, Nitra
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2038-3
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania: Nitra,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)