20. 11. 2019  21:12 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUZIELOVÁ, E. -- ŽEMLIČKA, M. -- JURIŠOVÁ, J. -- PALOU, M T. Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime. In 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, s. 480. ISBN 978-3-940237-59-0.

Originálny názov: Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime
Slovenský názov:
Autor: Ing. Eva Kuzielová, PhD. (85%)
Ing. Matúš Žemlička, PhD. (5%)
Ing. Jana Jurišová, PhD. (5%)
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (5%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko
Podnázov:
Od strany: 480
Do strany: 480
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019. ISBN 978-3-940237-59-0.

Originálny názov: 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-940237-59-0
Vydavateľ: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry
Miesto vydania: Greifswald, Nemecko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)