20. 11. 2019  20:33 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ÁCSOVÁ, A. -- MAĎAROVÁ, D. -- HOJEROVÁ, J. -- MARTINIAKOVÁ, S. Antiradikálová aktivita prchavých rastlinných olejov. In Medzinárodní kosmetologická konference, 2.-4.10.2019, Luhačovice: Sborník přednášek. 1. vyd. Praha,: Kosmetologická společnost ČR, 2019, s. 76--79. ISBN 978-80-904679-3-4.

Originálny názov: Antiradikálová aktivita prchavých rastlinných olejov
Anglický názov: Anti-radical activity of volatile vegetable oils
Autor: Ing. Aneta Ácsová (50%)
Bc. Dominika Maďarová (20%)
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (15%)
Ing. Silvia Martiniaková, PhD. (15%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Medzinárodní kosmetologická konference, 2.-4.10.2019, Luhačovice: Sborník přednášek
Podnázov:
Od strany: 76
Do strany: 79
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Aneta Ácsová
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Medzinárodní kosmetologická konference, 2.-4.10.2019, Luhačovice: Sborník přednášek. 1.. vyd. Praha,: Kosmetologická společnost ČR, 2019. ISBN 978-80-904679-3-4.

Originálny názov: Medzinárodní kosmetologická konference, 2.-4.10.2019, Luhačovice: Sborník přednášek
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-904679-3-4
Vydavateľ: Kosmetologická společnost ČR
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)