20. 11. 2019  20:03 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAKHAR, R. -- DERCO, J. -- ČACHO, F. -- ZEMBJAKOVÁ, I. -- CASADO VILLAVERDE, I. Comparison of Different Adsorption Materials for Pentavalent Arsenic Removal from Drinking Water. In 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1.-5.10.2019, Praha. Praha,: University of Chemistry and Technology, 2019, s. 139--140. ISBN 978-80-7592-054-6.

Originálny názov: Comparison of Different Adsorption Materials for Pentavalent Arsenic Removal from Drinking Water
Slovenský názov:
Autor: Ing. Ronald Zakhar (50%)
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (10%)
Ing. František Čacho, PhD. (10%)
Ing. Ivana Zembjaková (15%)
Irene Casado Villaverde (15%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1.-5.10.2019, Praha
Podnázov:
Od strany: 139
Do strany: 140
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ronald Zakhar
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1.-5.10.2019, Praha. Praha,: University of Chemistry and Technology, 2019. ISBN 978-80-7592-054-6.

Originálny názov: 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1.-5.10.2019, Praha
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7592-054-6
Vydavateľ: University of Chemistry and Technology
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)