20. 11. 2019  21:42 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAROSZOVÁ, J. -- HÍVEŠ, J. Aluminium-from industry to modern medicine. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019, s. 33. ISBN 978-80-8208-019-6.

Originálny názov: Aluminium-from industry to modern medicine
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jaroslava Maroszová, PhD. (60%)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (40%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019)
Podnázov:
Od strany: 33
Do strany: 33
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 ; Bratislava: 2019. ISBN 978-80-8208-019-6.

Originálny názov: Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-019-6
Vydavateľ:
Miesto vydania: CSACG, 2019 ; Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)