20. 11. 2019  20:31 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALČEK, M. -- VÉNOSOVÁ, B. -- PUŠKÁROVÁ, I. -- BUČINSKÝ, L. -- KOŽÍŠEK, J. Binuclear Cu-Cu/Cr-Cr paddle wheel complexes: Theoretical study. In CESTC 2019. Wien: Universität Wien, 2019, s. 74.

Originálny názov: Binuclear Cu-Cu/Cr-Cr paddle wheel complexes: Theoretical study
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Malček, PhD. (60%)
Ing. Barbora Vénosová (15%)
Ing. Ingrid Jelemenská, PhD. (5%)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (15%)
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: CESTC 2019
Podnázov:
Od strany: 74
Do strany: 74
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Malček, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CESTC 2019. Wien: Universität Wien, 2019.

Originálny názov: CESTC 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Universität Wien
Miesto vydania: Wien
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)