20. 11. 2019  21:01 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PODHORSKÝ, M. -- BUČINSKÝ, L. How to teach a non-relativistic wavefunction relativity. In CESTC 2019. Wien: Universität Wien, 2019, s. 52.

Originálny názov: How to teach a non-relativistic wavefunction relativity
Slovenský názov:
Autor: Bc. Michal Podhorský (50%)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (50%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: CESTC 2019
Podnázov:
Od strany: 52
Do strany: 52
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Bc. Michal Podhorský
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CESTC 2019. Wien: Universität Wien, 2019.

Originálny názov: CESTC 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Universität Wien
Miesto vydania: Wien
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)