20. 11. 2019  21:33 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALČEK, M. -- BUČINSKÝ, L. -- NITRAYOVÁ, D. -- SZOLCSÁNYI, P. -- BREZOVÁ, V. Combined DFT and EPR study of newly synthesized TEMPO/PROXYL-derived bis(amide) compounds. In XIth International Workshop on EPR (ESR) in Biology and Medicine. EPR Society, 2019: 2019, s. 90.

Originálny názov: Combined DFT and EPR study of newly synthesized TEMPO/PROXYL-derived bis(amide) compounds
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Malček, PhD. (40%)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (15%)
Ing. Dária Nitrayová (15%)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (15%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (15%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: XIth International Workshop on EPR (ESR) in Biology and Medicine
Podnázov:
Od strany: 90
Do strany: 90
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Malček, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

XIth International Workshop on EPR (ESR) in Biology and Medicine. EPR Society, 2019: 2019.

Originálny názov: XIth International Workshop on EPR (ESR) in Biology and Medicine
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: EPR Society, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)