20. 11. 2019  21:09 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUČINSKÝ, L. Challenges for what we call accurate experimental charge density. Is there an accurate experimental charge density or is the theory also just a hoax?. In ICDM 2019, Göttingen. Göttingen,: Georg-August-Universität Göttingen, 2019.

Originálny názov: Challenges for what we call accurate experimental charge density. Is there an accurate experimental charge density or is the theory also just a hoax?
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (100%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ICDM 2019, Göttingen
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ICDM 2019, Göttingen. Göttingen,: Georg-August-Universität Göttingen, 2019.

Originálny názov: ICDM 2019, Göttingen
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Georg-August-Universität Göttingen
Miesto vydania: Göttingen,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)