20. 11. 2019  21:24 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLESÁROVÁ, A. -- MESIAR, R. Fuzzy implicators related to (quasi-)copulas. In NOVÁK, V. -- MAŘÍK, V. Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). Paris: Atlantis Press, 2019, s. 235--240. ISBN 978-94-6252-770-6.

Originálny názov: Fuzzy implicators related to (quasi-)copulas
Slovenský názov:
Autor: prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc. (70%)
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (30%)
Pracovisko: Oddelenie matematiky
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019)
Podnázov:
Od strany: 235
Do strany: 240
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: fuzzy implicator, quasi-copula, fuzzy conjunctor, copula
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

NOVÁK, V. -- MAŘÍK, V. Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). Paris: Atlantis Press, 2019. ISBN 978-94-6252-770-6.

Originálny názov: Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019)
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Vilém Novák
Vladimír Mařík
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-94-6252-770-6
Vydavateľ: Atlantis Press
Miesto vydania: Paris
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)