20. 11. 2019  21:08 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALLON, Ľ. -- ŠKULTÉTY, Š. -- UHER, M. -- MILATA, V. -- SABOL, M. História sklárskeho priemyslu na Slovensku. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 111.

Originálny názov: História sklárskeho priemyslu na Slovensku
Anglický názov:
Autor: Ľudovít Hallon (20%)
Štefan Škultéty (10%)
Michal Uher (30%)
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (30%)
Miroslav Sabol (10%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany: 111
Do strany: 111
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)