20. 11. 2019  21:35 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CIBULKOVÁ, Z. -- VYKYDALOVÁ, A. -- ŠIMON, P. -- DUBAJ, T. Antioxidant activity of keratin hydrolysates in polyethylene glycol studied by nonisothermal DSC. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 148.

Originálny názov: Antioxidant activity of keratin hydrolysates in polyethylene glycol studied by nonisothermal DSC
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (40%)
Ing. Anna Vykydalová (20%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (20%)
Ing. Tibor Dubaj, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany: 148
Do strany: 148
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)