20. 11. 2019  20:04 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BELÁK, M. -- ČERTÍK, M. -- VYKYDALOVÁ, A. -- CIBULKOVÁ, Z. -- ŠIMON, P. DSC study of gamma radiation and temperature ageing of polyethylene. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, s. 693. ISBN 978-963-454-416-6.

Originálny názov: DSC study of gamma radiation and temperature ageing of polyethylene
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Belák (20%)
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (20%)
Ing. Anna Vykydalová (20%)
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (20%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (20%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav biotechnológie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť
Podnázov:
Od strany: 693
Do strany: 693
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Belák
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019. ISBN 978-963-454-416-6.

Originálny názov: 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-963-454-416-6
Vydavateľ: Akadémiai Kiadó
Miesto vydania: Budapešť
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)