20. 11. 2019  21:23 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CIBULKOVÁ, Z. -- VYKYDALOVÁ, A. -- DUBAJ, T. -- ŠIMON, P. DSC study of antioxidant activity of keratin hydrolysates in polyethylene glycol. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, s. 692. ISBN 978-963-454-416-6.

Originálny názov: DSC study of antioxidant activity of keratin hydrolysates in polyethylene glycol
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (25%)
Ing. Anna Vykydalová (25%)
Ing. Tibor Dubaj, PhD. (25%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (25%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť
Podnázov:
Od strany: 692
Do strany: 692
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019. ISBN 978-963-454-416-6.

Originálny názov: 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-963-454-416-6
Vydavateľ: Akadémiai Kiadó
Miesto vydania: Budapešť
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)