20. 11. 2019  21:03 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FERKO, B. -- BERKEŠ, D. -- CRIVELLI, S M. Fluorinated ceramide trafficking inhibitors as Alzheimerś disease radiomarkers. In Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry 2019. Ljubljana,: University of Ljubljana, 2019, s. 70. ISBN 978-961-7078-05-3.

Originálny názov: Fluorinated ceramide trafficking inhibitors as Alzheimerś disease radiomarkers
Slovenský názov:
Autor: Ing. Branislav Ferko, PhD. (70%)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (20%)
Simone M. Crivelli (10%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry 2019
Podnázov:
Od strany: 70
Do strany: 70
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Ferko, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry 2019. Ljubljana,: University of Ljubljana, 2019. ISBN 978-961-7078-05-3.

Originálny názov: Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-961-7078-05-3
Vydavateľ: University of Ljubljana
Miesto vydania: Ljubljana,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)