20. 11. 2019  20:24 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAHULCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, K. -- MICAJOVÁ, B. -- OLEJNÍKOVÁ, P. -- BÍROŠOVÁ, L. Baktérie rezistentné voči antibiotikám prítomné v smoothie nápojoch a ich profil rezistencie. In LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019, s. 32. ISBN 978-80-972752-6-6.

Originálny názov: Baktérie rezistentné voči antibiotikám prítomné v smoothie nápojoch a ich profil rezistencie
Anglický názov: Antibiotic resistant bacteria present in smoothie drinks and their profile of resistance
Autor: Ing. Monika Krahulcová (40%)
Ing. Kristína Lépesová, PhD. (15%)
Ing. Barbora Micajová (15%)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (15%)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (15%)
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná
Podnázov:
Od strany: 32
Do strany: 32
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Monika Krahulcová
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019. ISBN 978-80-972752-6-6.

Originálny názov: Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (34%)
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (33%)
Ing. Zdena Sulová, DrSc. (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972752-6-6
Vydavateľ: Slovenská akadémia vied
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)