20. 11. 2019  21:49 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PÁNIK, M. -- JANTOVÁ, S. Bioekonomika. Bratislava,: Spektrum, STU, 2019. 185 s. ISBN 978-80-227-4909-1.

Originálny názov: Bioekonomika
Anglický názov: Bioeconomy
Autor: Ing. Miroslav Pánik, PhD. (50%)
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc. (50%)
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4909-1
Vydavateľ: Spektrum, STU
Miesto vydania: Bratislava,
Rok vydania: 2019
Počet strán: 185
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)