20. 11. 2019  21:21 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYKYDALOVÁ, A. -- CIBULKOVÁ, Z. -- DUBAJ, T. -- ŠIMON, P. DSC study of the thermooxidative stability of organic semiconducting materials. In Termoanalytický seminář: Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno,: Česká společnost chemická, 2019, s. 74--79. ISBN 978-80-88307-03-7.

Originálny názov: DSC study of the thermooxidative stability of organic semiconducting materials
Slovenský názov:
Autor: Ing. Anna Vykydalová (70%)
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (10%)
Ing. Tibor Dubaj, PhD. (10%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (10%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Termoanalytický seminář: Sborník příspěvků
Podnázov:
Od strany: 74
Do strany: 79
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Anna Vykydalová
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Termoanalytický seminář: Sborník příspěvků. 1.. vyd. Brno,: Česká společnost chemická, 2019. ISBN 978-80-88307-03-7.

Originálny názov: Termoanalytický seminář: Sborník příspěvků
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-88307-03-7
Vydavateľ: Česká společnost chemická
Miesto vydania: Brno,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)