20. 11. 2019  21:50 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYKYDALOVÁ, A. -- CIBULKOVÁ, Z. -- DUBAJ, T. -- ŠIMON, P. A Simple Degradation Model for Materials in Combined Thermal and Radiation Environments. In TRNÍK, A. -- MEDVEĎ, I. CEST 2019. Melville, NY: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1876-9.

Originálny názov: A Simple Degradation Model for Materials in Combined Thermal and Radiation Environments
Slovenský názov:
Autor: Ing. Anna Vykydalová (40%)
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (20%)
Ing. Tibor Dubaj, PhD. (20%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (20%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: CEST 2019
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Anna Vykydalová
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

TRNÍK, A. -- MEDVEĎ, I. CEST 2019. Melville, NY: AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1876-9.

Originálny názov: CEST 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Anton Trník
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-7354-1876-9
Vydavateľ: AIP Publishing
Miesto vydania: Melville, NY
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)