20. 11. 2019  21:17 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠUHAJ, P. -- HUSÁR, J. -- HAYDARY, J. Gasification of RDF in two-stage reactor unit, comparison of two reactor configurationsGasification of RDF in two-stage reactor unit, comparison of two reactor configurations. In Heraklion 2019. Atény,: National Technical University of Athens, 2019.

Originálny názov: Gasification of RDF in two-stage reactor unit, comparison of two reactor configurationsGasification of RDF in two-stage reactor unit, comparison of two reactor configurations
Slovenský názov:
Autor: Ing. Patrik Šuhaj (34%)
Ing. Jakub Husár (33%)
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (33%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Heraklion 2019
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Šuhaj
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Heraklion 2019. Atény,: National Technical University of Athens, 2019.

Originálny názov: Heraklion 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: National Technical University of Athens
Miesto vydania: Atény,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)