20. 11. 2019  21:25 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MILATA, V. -- PAVILEK, B. -- BORTŇÁK, D. -- VÉGH, D. Enolethers in the Synthesis of Mono and Polycyclic Compounds. In Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019. Trnava: University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2019, s. 39. ISBN 978-80-572-0011-6.

Originálny názov: Enolethers in the Synthesis of Mono and Polycyclic Compounds
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (50%)
Ing. Branislav Pavilek (20%)
Ing. Dušan Bortňák (20%)
Ing. Daniel Végh, DrSc. (10%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019
Podnázov:
Od strany: 39
Do strany: 39
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019. Trnava: University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. ISBN 978-80-572-0011-6.

Originálny názov: Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-572-0011-6
Vydavateľ: University of ss. Cyril and Methodius in Trnava
Miesto vydania: Trnava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)