20. 11. 2019  20:04 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÁLEŠ, V. -- TIMÁR, P. -- KREPS, F. Energetic balance of white wine production. In Agriculture & Food. 1. vyd. Burgas, Bulharsko,: Science Events, 2019, s. 53--59.

Originálny názov: Energetic balance of white wine production
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (60%)
doc. Ing. Pavel Timár, CSc. (20%)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Agriculture & Food
Podnázov:
Od strany: 53
Do strany: 59
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Agriculture & Food. 1.. vyd. Burgas, Bulharsko,: Science Events, 2019.

Originálny názov: Agriculture & Food
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Science Events
Miesto vydania: Burgas, Bulharsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)