20. 11. 2019  20:07 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TIMÁR, P. -- BÁLEŠ, V. -- FURDÍKOVÁ, K. Concentrations of higher alcohols during wine fermentation. In Agriculture & Food. 1. vyd. Burgas, Bulharsko,: Science Events, 2019, s. 160--166.

Originálny názov: Concentrations of higher alcohols during wine fermentation
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Pavel Timár, CSc. (60%)
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (20%)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Agriculture & Food
Podnázov:
Od strany: 160
Do strany: 166
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Agriculture & Food. 1.. vyd. Burgas, Bulharsko,: Science Events, 2019.

Originálny názov: Agriculture & Food
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Science Events
Miesto vydania: Burgas, Bulharsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)