20. 11. 2019  20:20 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANOŠOVSKÝ, J. -- DANKO, M. -- LABOVSKÝ, J. -- JELEMENSKÝ, Ľ. Development of a software tool for hazard identification based on process simulation. Chemical Engineering Transactions, 77. s. 349--354.

Originálny názov: Development of a software tool for hazard identification based on process simulation
Slovenský názov:
Autor: Ing. Ján Janošovský, PhD. (25%)
Ing. Matej Danko, PhD. (25%)
Ing. Juraj Labovský, PhD. (25%)
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (25%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemical Engineering Transactions
Číslo zväzku (ročník): 77
Od strany: 349
Do strany: 354
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Engineering Transactions.

Originálny názov: Chemical Engineering Transactions
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)