20. 11. 2019  21:49 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAZÚR, M. -- HUSÁRIKOVÁ, L. EPR spectroscopy of cooper(II) complexes with N-donor ligands and chlorosalicylic acid in frozen solution. In 18th Austrian Chemistry Days, 23.-27.9.2019, Linz. Linz,: Johannes Kepler University, 2019, s. 1. ISBN 978-3-900554-78-1.

Originálny názov: EPR spectroscopy of cooper(II) complexes with N-donor ligands and chlorosalicylic acid in frozen solution.
Slovenský názov:
Autor: prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (90%)
Ing. Lucia Husáriková, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 18th Austrian Chemistry Days, 23.-27.9.2019, Linz
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

18th Austrian Chemistry Days, 23.-27.9.2019, Linz. Linz,: Johannes Kepler University, 2019. ISBN 978-3-900554-78-1.

Originálny názov: 18th Austrian Chemistry Days, 23.-27.9.2019, Linz
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-900554-78-1
Vydavateľ: Johannes Kepler University
Miesto vydania: Linz,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)