20. 11. 2019  20:07 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÍROŠOVÁ, L. Every coin has two faces. Journal of desalination and water purification, s. 1.

Originálny názov: Every coin has two faces
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (100%)
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of desalination and water purification
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of desalination and water purification..

Originálny názov: Journal of desalination and water purification
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)