11. 12. 2019  8:58 Hilda
Akademický informačný systém

Centrálne laboratóriá Svf (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Experimentálna analýza rôznych typov dodatočne vloženej šmykovej výstuže v lokálne podopretých stropných doskách
Keseli, Ondrej -- Bilčík, Juraj
Experimentálna analýza rôznych typov dodatočne vloženej šmykovej výstuže v lokálne podopretých stropných doskách. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 285--290. ISBN 978-80-227-4852-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti