21. 10. 2020  10:52 Uršuľa
Akademický informačný systém

Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 8

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
CLIL. Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie na základných a stredných školách
Hurajová, Ľudmila -- Kováčiková, Elena -- Luprichová, Jana
CLIL. Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie na základných a stredných školách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. 80 s. ISBN 978-80-558-1526-8.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Foreign Language Learning in the World of Artificial Intelligence and the Future FL Teacher Roles
Hurajová, Ľudmila
Foreign Language Learning in the World of Artificial Intelligence and the Future FL Teacher Roles. In DASZKIEWICZ, M. -- DABROWSKA, A. In the search of a language pedagogical paradigm. Krakow: Impuls, 2020, s. 89--100. ISBN 978-83-7850-779-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia
Fidlerová, Helena -- Porubčinová, Martina -- Fero, Martin -- Novotná, Ivana
Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. Pennsylvania, USA: IGI Global, 2020, s. 44--72. ISBN 978-15-225981-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Návrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
Maslaňáková, Lucia -- Fero, Martin
Návrh na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku Antolin Trnava, s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh na zvýšenie motivácie založenej na solidarite zamestnancov v HB STEEL, s.r.o. podľa jednotlivých typov generácií
Moravanská, Monika -- Novotná, Ivana
Návrh na zvýšenie motivácie založenej na solidarite zamestnancov v HB STEEL, s.r.o. podľa jednotlivých typov generácií. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Quality of Business Environment of the SME: A Sectoral View
Dvorský, Ján -- Belas, Jaroslav -- Novotná, Ivana -- Fero, Martin -- Petráková, Zora
Quality of Business Environment of the SME: A Sectoral View. Komunikácie. Communications, 22. s. 163--172.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Students´ attitude to improving language competence in online teaching/learning environment
Hurajová, Ľudmila -- Chmelíková, Gabriela
Students´ attitude to improving language competence in online teaching/learning environment. R&E source, s. 43--47.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Work 4.0 competencies in the female optics
Porubčinová, Martina -- Novotná, Ivana
Work 4.0 competencies in the female optics. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 28. s. 65--73.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti