16. 10. 2019  1:56 Vladimíra
Akademický informační systém

Technologický inštitút športu (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAJKOŠ, V. Damoklov meč nad kaprom. Slovenský rybár, 20. s. 62--63.

Originální název: Damoklov meč nad kaprom
Anglický název:
Autor: PaedDr. Vladimír Pajkoš (100%)
Pracoviště: Oddelenie telesnej výchovy
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Slovenský rybár
Číslo svazku (ročník): 20
Od strany: 62
Do strany: 63
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: PaedDr. Vladimír Pajkoš
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Slovenský rybár.

Originální název: Slovenský rybár
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)