16. 10. 2019  18:50 Vladimíra
Akademický informační systém

Technologický inštitút športu (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZEMKOVÁ, E. -- POÓR, O. -- CEPKOVÁ, A. Is there an association between the back muscle strength and balance control in response to external perturbations?. International Journal of fitness, Health, Physical Education & Iron Games, 6. s. 9--13.

Originální název: Is there an association between the back muscle strength and balance control in response to external perturbations?
Slovenský název:
Autor: prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. (60%)
Oliver Poór (30%)
Mgr. Alena Cepková, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav jazykov a športu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: International Journal of fitness, Health, Physical Education & Iron Games
Číslo svazku (ročník): 6
Od strany: 9
Do strany: 13
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: CoM displacement
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

International Journal of fitness, Health, Physical Education & Iron Games. 2019.

Originální název: International Journal of fitness, Health, Physical Education & Iron Games
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)