Jun 1, 2020   10:14 p.m. Žaneta
Academic information system

Faculty of Architecture - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 43

Publications
Type of resultYear
Details
Adaptabilita bytových priestorov – študentské návrhy
Tóth, Adam
Adaptabilita bytových priestorov – študentské návrhy. Arch, 25. p. 54--55.
articles in magazines2020
Details
Aktuálne trendy v súčasných interiéroch
Kočlík, Dušan -- Morávková, Katarína
Aktuálne trendy v súčasných interiéroch. Arch, 25. p. 54--57.
articles in magazines
2020
Details
Antal Palóczi a začiatky moderného urbanizmu v Uhorsku: príklad Bratislavy a Nového Sadu
Moravčíková, Henrieta -- Pastoreková, Laura -- Lovra, Éva
Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918). Planning Perspectives, 35. p. 371--381.
articles in magazines
2020
Details
Application of microalgae in the context of industrial design
Antony, Tibor
Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu. Designum, 26. p. 72.
articles in magazines
2020
Details
Bytový alebo rodinný?
Selcová, Ľubica
Bytový alebo rodinný?. Arch, 25. p. 18--25.
articles in magazines2020Details
Bytový komplex Avion v Bratislave – adaptabilita bytového interiéru medzivojnovej moderny
Tóth, Adam
Bytový komplex Avion v Bratislave – adaptabilita bytového interiéru medzivojnovej moderny. Arch, 25. p. 50--53.
articles in magazines
2020
Details
Design joining of rooms - Pivot door
Kujanová, Katarína
Dizajnové spájanie priestorov – Otočné pivotové dvere. Dom a bývanie, 14. p. 84--86.
articles in magazines
2020
Details
Dom na vidiek:
Bacová, Andrea
Dom na vidiek:. Arch, 25. p. 20--25.
articles in magazines
2020Details
Drevená skladačka - suvenír: prihláška dizajnu: 93-2019, číslo dizajnu 28707
Tóth, Adam
Drevená skladačka - suvenír: prihláška dizajnu: 93-2019, číslo dizajnu 28707. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020. 2 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Editoriál: materialita a detail
Bacová, Andrea
Editoriál: materialita a detail. Arch, 25. p. 1--2.
articles in magazines
2020Details
Editoriál: mestské bývanie
Bacová, Andrea
Editoriál: mestské bývanie. Arch, 25. p. 11.
articles in magazines
2020Details
Editoriál: mimo mesta
Bacová, Andrea
Editoriál: mimo mesta. Arch, 25. p. 11.
articles in magazines
2020
Details
Editoriál: Nové interiéry
Bacová, Andrea
Editoriál: Nové interiéry. Arch, 25. p. 9.
articles in magazines
2020
Details
Efektívna justícia
Pifko, Henrich
Efektívna justícia. Eurostav, 26. p. 50--52.
articles in magazines
2020
Details
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia
Gašparovský, Dionýz -- Polomová, Beata
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia. Světlo, 23. p. 39--42.
articles in magazines
2020Details
Hotel life in the city – urban concept of city hotel
Kubaliaková, Radka
Život hotela v meste – koncepcie urbanity mestského hotela. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 60--65. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
House in a steel corset, Prague
Moravčíková, Henrieta
Haus im Stahlkorsett, Prag. architektur.aktuell, 480. p. 76--85.
articles in magazines
2020
Details
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education
Špaček, Robert -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 18. p. 18--23.
articles in magazines
2020
Details
Interaktívny výklad - nový dizajnový fenomén moderného mesta
Vinárčiková, Jana -- Vozárová, Mária
Interactive Shop Windows - A New Design Phenomenon of Modern City. International Journal of Arts and Commerce, 9. p. 10--22.
articles in magazines2020Details
Kamzík pod Kamzíkom
Tóthová, Zuzana
Kamzík pod Kamzíkom. Arch, 25. p. 32--38.
articles in magazines
2020
Details
Logo pre obytný komplex Avion, Bratislava: prihláška dizajnu: 97-2019, číslo dizajnu: 28711
Tóth, Adam
Logo pre obytný komplex Avion, Bratislava: prihláška dizajnu: 97-2019, číslo dizajnu: 28711. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Malý ofis pre veľkých
Kočlík, Dušan
Malý ofis pre veľkých. Arch, 25. p. 18--23.
articles in magazines
2020
Details
Michal Milan Harminc - Creator of three Slovak museums
Pohaničová, Jana
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí. Designum, 26. p. 54--63.
articles in magazines
2020
Details
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie
Končeková, Danica -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie. Spektrum, 26. p. 58--59.
articles in magazines2020Details
Mosty
Paňák, Pavel
Mosty. Arch, 25. p. 54--56.
articles in magazines
2020
Details
Najlepšie obytné súbory v Bratislave
Dorotjaková, Irena
Najlepšie obytné súbory v Bratislave. Eurostav, 26. p. 20--24.
articles in magazines
2020Details
Nové múzeum v starom meste
Pifko, Henrich
Nové múzeum v starom meste. Eurostav, 26. p. 54--55.
articles in magazines
2020
Details
Poštová schránka pre obytný komplex Avion: prihláška dizajnu: 92-2019, číslo dizajnu 28705
Tóth, Adam
Poštová schránka pre obytný komplex Avion: prihláška dizajnu: 92-2019, číslo dizajnu 28705. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I. Eurostav, 26. p. 48--50.
articles in magazines
2020
Details
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II. Eurostav, 26. p. 48--50.
articles in magazines
2020
Details
Príjemná estetika stempel-tesařovskej typológie: recenzia knihy
Bacová, Andrea
Príjemná estetika stempel-tesařovskej typológie: recenzia knihy. Arch, 25. p. 59--60.
articles in magazines
2020
Details
Reflexie
Paňák, Pavel
Reflexie. Arch, 25. p. 60--61.
articles in magazines
2020
Details
Research of interiors of the Avion apartment complex in Bratislava
Tóth, Adam
Výskum interiérov bytového komplexu Avion v Bratislave. Pamiatky a múzeá, 69. p. 8--15.
articles in magazines2020Details
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž
Pauliny, Pavol
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž. Arch, 25. p. 58--61.
articles in magazines2020Details
S rešpektom k dielu nestora
Pohaničová, Jana
S rešpektom k dielu nestora. Arch, 25. p. 16--21.
articles in magazines2020Details
Signálny bod večnosti
Botek, Andrej
Signálny bod večnosti. Arch, 25. p. 36--42.
articles in magazines
2020
Details
Späť do školy
Pifko, Henrich
Späť do školy. Eurostav, 26. p. 52--54.
articles in magazines
2020
Details
Technologies in intelligent buildings in different contexts
Puškár, Branislav
Technológie v inteligentných budovách v rôznych kontextoch. Eurostav, 26. p. 26--29.
articles in magazines2020
Details
Tradícia a moderný dizajn
Ďurianová, Andrea -- Kotradyová, Veronika
Tradícia a moderný dizajn. Remeslo, umenie, dizajn, 21. p. 41--45.
articles in magazines
2020Details
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus
Vošková, Katarína
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus. Arch, 25. p. 32--35.
articles in magazines
2020
Details
Vlna
Hronský, Michal
Vlna. Arch, 25. p. 31--35.
articles in magazines
2020
Details
Významná história budovy Rektorátu STU na Vazovovej ulici v Bratislave: učňovské pokračovacie školy a škola umeleckých remesiel
Ščepánová, Soňa
Významná história budovy Rektorátu STU na Vazovovej ulici v Bratislave: učňovské pokračovacie školy a škola umeleckých remesiel. Spektrum, 26. p. 26--29.
articles in magazines
2020
Details
100+1
Daniel, Peter
100+1. Arch, 25. p. 30--36.
articles in magazines2020
Details