4. 6. 2020  14:28 Lenka
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 43

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Adaptabilita bytových priestorov – študentské návrhy
Tóth, Adam
Adaptabilita bytových priestorov – študentské návrhy. Arch, 25. s. 54--55.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Aktuálne trendy v súčasných interiéroch
Kočlík, Dušan -- Morávková, Katarína
Aktuálne trendy v súčasných interiéroch. Arch, 25. s. 54--57.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918)
Moravčíková, Henrieta -- Pastoreková, Laura -- Lovra, Éva
Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918). Planning Perspectives, 35. s. 371--381.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Bytový alebo rodinný?
Selcová, Ľubica
Bytový alebo rodinný?. Arch, 25. s. 18--25.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Bytový komplex Avion v Bratislave – adaptabilita bytového interiéru medzivojnovej moderny
Tóth, Adam
Bytový komplex Avion v Bratislave – adaptabilita bytového interiéru medzivojnovej moderny. Arch, 25. s. 50--53.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Dizajnové spájanie priestorov – Otočné pivotové dvere
Kujanová, Katarína
Dizajnové spájanie priestorov – Otočné pivotové dvere. Dom a bývanie, 14. s. 84--86.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Dom na vidiek:
Bacová, Andrea
Dom na vidiek:. Arch, 25. s. 20--25.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Drevená skladačka - suvenír: prihláška dizajnu: 93-2019, číslo dizajnu 28707
Tóth, Adam
Drevená skladačka - suvenír: prihláška dizajnu: 93-2019, číslo dizajnu 28707. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020. 2 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020
Podrobnosti
Editoriál: materialita a detail
Bacová, Andrea
Editoriál: materialita a detail. Arch, 25. s. 1--2.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Editoriál: mestské bývanie
Bacová, Andrea
Editoriál: mestské bývanie. Arch, 25. s. 11.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Editoriál: mimo mesta
Bacová, Andrea
Editoriál: mimo mesta. Arch, 25. s. 11.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Editoriál: Nové interiéry
Bacová, Andrea
Editoriál: Nové interiéry. Arch, 25. s. 9.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Efektívna justícia
Pifko, Henrich
Efektívna justícia. Eurostav, 26. s. 50--52.
články v časopisech2020Podrobnosti
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia
Gašparovský, Dionýz -- Polomová, Beata
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia. Světlo, 23. s. 39--42.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Haus im Stahlkorsett, Prag
Moravčíková, Henrieta
Haus im Stahlkorsett, Prag. architektur.aktuell, 480. s. 76--85.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education
Špaček, Robert -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 18. s. 18--23.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Interactive Shop Windows - A New Design Phenomenon of Modern City
Vinárčiková, Jana -- Vozárová, Mária
Interactive Shop Windows - A New Design Phenomenon of Modern City. International Journal of Arts and Commerce, 9. s. 10--22.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Kamzík pod Kamzíkom
Tóthová, Zuzana
Kamzík pod Kamzíkom. Arch, 25. s. 32--38.
články v časopisech2020Podrobnosti
Logo pre obytný komplex Avion, Bratislava: prihláška dizajnu: 97-2019, číslo dizajnu: 28711
Tóth, Adam
Logo pre obytný komplex Avion, Bratislava: prihláška dizajnu: 97-2019, číslo dizajnu: 28711. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Malý ofis pre veľkých
Kočlík, Dušan
Malý ofis pre veľkých. Arch, 25. s. 18--23.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí
Pohaničová, Jana
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí. Designum, 26. s. 54--63.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie
Končeková, Danica -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie. Spektrum, 26. s. 58--59.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Mosty
Paňák, Pavel
Mosty. Arch, 25. s. 54--56.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Najlepšie obytné súbory v Bratislave
Dorotjaková, Irena
Najlepšie obytné súbory v Bratislave. Eurostav, 26. s. 20--24.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Nové múzeum v starom meste
Pifko, Henrich
Nové múzeum v starom meste. Eurostav, 26. s. 54--55.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Poštová schránka pre obytný komplex Avion: prihláška dizajnu: 92-2019, číslo dizajnu 28705
Tóth, Adam
Poštová schránka pre obytný komplex Avion: prihláška dizajnu: 92-2019, číslo dizajnu 28705. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020. 1 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I. Eurostav, 26. s. 48--50.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II. Eurostav, 26. s. 48--50.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Príjemná estetika stempel-tesařovskej typológie: recenzia knihy
Bacová, Andrea
Príjemná estetika stempel-tesařovskej typológie: recenzia knihy. Arch, 25. s. 59--60.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Reflexie
Paňák, Pavel
Reflexie. Arch, 25. s. 60--61.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž
Pauliny, Pavol
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž. Arch, 25. s. 58--61.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
S rešpektom k dielu nestora
Pohaničová, Jana
S rešpektom k dielu nestora. Arch, 25. s. 16--21.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Signálny bod večnosti
Botek, Andrej
Signálny bod večnosti. Arch, 25. s. 36--42.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Späť do školy
Pifko, Henrich
Späť do školy. Eurostav, 26. s. 52--54.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Technológie v inteligentných budovách v rôznych kontextoch
Puškár, Branislav
Technológie v inteligentných budovách v rôznych kontextoch. Eurostav, 26. s. 26--29.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Tradícia a moderný dizajn
Ďurianová, Andrea -- Kotradyová, Veronika
Tradícia a moderný dizajn. Remeslo, umenie, dizajn, 21. s. 41--45.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus
Vošková, Katarína
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus. Arch, 25. s. 32--35.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Vlna
Hronský, Michal
Vlna. Arch, 25. s. 31--35.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Výskum interiérov bytového komplexu Avion v Bratislave
Tóth, Adam
Výskum interiérov bytového komplexu Avion v Bratislave. Pamiatky a múzeá, 69. s. 8--15.
články v časopisech2020Podrobnosti
Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu
Antony, Tibor
Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu. Designum, 26. s. 72.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Významná história budovy Rektorátu STU na Vazovovej ulici v Bratislave: učňovské pokračovacie školy a škola umeleckých remesiel
Ščepánová, Soňa
Významná história budovy Rektorátu STU na Vazovovej ulici v Bratislave: učňovské pokračovacie školy a škola umeleckých remesiel. Spektrum, 26. s. 26--29.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Život hotela v meste – koncepcie urbanity mestského hotela
Kubaliaková, Radka
Život hotela v meste – koncepcie urbanity mestského hotela. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, s. 60--65. ISBN 978-80-86433-73-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
100+1
Daniel, Peter
100+1. Arch, 25. s. 30--36.
články v časopisech
2020
Podrobnosti