Apr 23, 2019   1:57 a.m. Vojtech
Academic information system

Faculty of Architecture - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 55

PublicationsType of resultYearDetails
A new tool of urban stability and development in spatial planning
Michalka, Ladislav -- Kováč, Bohumil
A new tool of urban stability and development in spatial planning. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Achillovo slnko
Majerník Ordódy, Mária
Achillovo slnko. Atrium, 16. p. 113.
articles in magazines2019Details
Aplikácia konceptu inteligentnej budovy
Puškár, Branislav
Aplikácia konceptu inteligentnej budovy. Eurostav, 25. p. 10--13.
articles in magazines2019Details
Architectural design of big lecture hall in relation to air conditioning system
Budiaková, Mária
Architectural design of big lecture hall in relation to air conditioning system. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Architecture of Tatra Banka and phenomenon of tradition
Pohaničová, Jana -- Ondrušová, Katarína
Architecture of Tatra Banka and phenomenon of tradition. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938)
Ondrušová, Katarína
Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938). In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Architektonické dedičstvo: editoriál
Bacová, Andrea
Architektonické dedičstvo: editoriál. Arch, 24. p. 1--2.
articles in magazines2019Details
Assessing and visualisation of preserved cultural-historical values for quality environment of historic cities
Gregor, Pavel -- Kalašová, Kristína
Assessing and visualisation of preserved cultural-historical values for quality environment of historic cities. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bergenský hotel Norge
Kočlík, Dušan
Bergenský hotel Norge. Atrium, 16. p. 96--99.
articles in magazines2019Details
BIM a udržateľná architektúra
Pifko, Henrich
BIM a udržateľná architektúra. Eurostav, 25. p. 50--51.
articles in magazines2019Details
Centrum vývoja Zeme v Edinburgu
Vojteková, Eva -- Vanek, Michal
Centrum vývoja Zeme v Edinburgu. In Eurostav. 2019, p. 60--61.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Creek public place adaptation
Putrová, Eva -- Hanáček, Tomáš
Úprava vodného toku vo verejnom priestore. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 52--57. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Editoriál: Sy- alebo asymetrická
Bacová, Andrea
Editoriál: Sy- alebo asymetrická. Arch, 24. p. 17.
articles in magazines2019Details
Editoriál: v krajine
Bacová, Andrea
Editoriál: v krajine. Arch, 24. p. 7.
articles in magazines2019Details
Energeticky plusová budova radnice
Vojteková, Eva -- Vanek, Michal
Energeticky plusová budova radnice. Eurostav, 25. p. 50--51.
articles in magazines2019Details
Evaluation of the Main Public Spaces in the Záhorská Bystrica
Kadášová, Zuzana
Hodnotenie ťažiškových verejných priestorov v Záhorskej Bystrici. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 28--35. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
"Finale Grande" medzinárodnej študentskej súťaže Xella
Selcová, Ľubica
"Finale Grande" medzinárodnej študentskej súťaže Xella. Arch, 24. p. 60--63.
articles in magazines2019Details
Humor ako nástroj v architektonickom vzdelávaní
Legény, Ján -- Špaček, Robert
Humour as a device in architectural education. Global journal of engineering education, 21. p. 6--13. ISSN 1328-3154.
articles in magazines2019Details
Jedna lastovička leto nerobí...
Czafík, Michal
Jedna lastovička leto nerobí. Arch, 24. p. 36--41.
articles in magazines2019Details
Kameň, papier, vír
Kumorovitzová, Jana
Kameň, papier, vír. Atrium, 16. p. 110.
articles in magazines2019Details
Káva s dekanom
Kalašová, Kristína -- Dubiny, Martin
Káva s dekanom. Informačné listy FA STU, 26. p. 2.
articles in magazines2019Details
Kniha o konštantných hodnotách
Špaček, Robert
Kniha o konštantných hodnotách. Arch, 24. p. 56--58.
articles in magazines2019Details
Late modernism in the Slovak spa localities
Zaiček, Martin -- Moravčíková, Henrieta
Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto. Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mesto v centre
Hronský, Michal
Mesto v centre. Arch, 24. p. 54--59.
articles in magazines2019Details
Na akadémii v Kodani
Vozárová, Tatiana
Na akadémii v Kodani. Informačné listy FA STU, 26. p. 8--9.
articles in magazines2019Details
NEED: Namiesto záveru...
Pifko, Henrich
NEED: Namiesto záveru. Eurostav, 25. p. 62--63.
articles in magazines2019Details
Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice
Kováč, Bohumil
Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 8--15. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nová interpretácia výtvarného umenia vo verejnom priestore
Siláči, Ivan -- Ebringerová, Paulína
New interpretation of public visual art in urban space. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
O výskume CITA z Kodane
Vozárová, Tatiana
O výskume CITA z Kodane. Spektrum, 25. p. 30--31.
articles in magazines2019Details
Objekt GA Drilling - kultivácia obyčajnosti
Bakyta, Róbert
Objekt GA Drilling - kultivácia obyčajnosti. Arch, 24. p. 48--53.
articles in magazines2019Details
Pavilón nad ekologickou čističkou vody
Vojteková, Eva -- Vanek, Michal
Pavilón nad ekologickou čističkou vody. Eurostav, 25. p. 48--49.
articles in magazines2019Details
Potenciál recyklácie mestských území
Bašová, Silvia -- Sopirová, Alžbeta -- Kristiánová, Katarína
Potential of Recycling Urban Territories. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru
Bašová, Silvia
Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 22--27. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Prípadové štúdie inkluzívneho vysokoškolského vzdelávania v Nórsku, Švédsku a na Slovensku
Čerešňová, Zuzana -- Rollová, Lea
Case Studies of Inclusive Higher Education in Norway, Sweden and Slovakia. In Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, p. 312--323. ISBN 978-331994621-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Public greenery in Záhorská Bystrica
Gécová, Katarína
Verejná zeleň v prostredí Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 58--65. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Reflexie architektúry
Farkašová, Simona
Reflexie architektúry. Informačné listy FA STU, 26. p. 11.
articles in magazines2019Details
Regulation and evaluation of greenery in the context of revitalization of public space, case study - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica
Görner, Karol
Regulácia a bilancovanie zelene v kontexte revitalizácie verejného priestoru, prípadová štúdia - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 66--71. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sami sebe
Daniel, Peter
Sami sebe. Arch, 24. p. 19--23.
articles in magazines2019Details
Štyri v jednom
Lesajová, Tatiana
Štyri v jednom. Atrium, 16. p. 64--71.
articles in magazines2019Details
Tajomstvo kriviek
Kumorovitzová, Jana
Tajomstvo kriviek. Atrium, 16. p. 26--27.
articles in magazines2019Details
Tienidlo svetelného zdroja na upevnenie na stenu a polica : prihláška dizajnu102-2018, číslo dizajnu 28603
Kučerová, Markéta
Tienidlo svetelného zdroja na upevnenie na stenu a polica : prihláška dizajnu102-2018, číslo dizajnu 28603. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Transformation of informal settlements in Kabul, Afghanistan
Fazli, Mirwais -- Kováč, Bohumil
Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Transformation of peripheral urban areas into residential suburbs in Bratislava
Sopirová, Alžbeta
Transformácia okrajových mestských častí na rezidenčné predmestia Bratislavy. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 16--21. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
V hlavnej úlohe vila Tugendhat
Bacová, Andrea
V hlavnej úlohe vila Tugendhat. Arch, 24. p. 62.
articles in magazines2019Details
Včera bolo dnes
Kumorovitzová, Jana
Včera bolo dnes. Atrium, 16. p. 18.
articles in magazines2019Details
Vplyv psychologických vlastností na architektonickú tvorbu
Vozárová, Tatiana -- Šimkovič, Vladimír
Psychological traits as an influence on architectural creation. World Transactions on Engineering and Technology Education, 17. p. 115--120.
articles in magazines2019Details
Vyhodnotenie vnútornej klímy vo veľkej prednáškovej sále
Budiaková, Mária
Evaluation of Indoor Climate in Big Lecture Hall. In Applied Mechanics and Materials. 2019, p. 475--483. ISBN 978-3-0357-1202-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vzťah medzi súkromnými a verejnými priestormi kolektívneho bývania na príklade Bratislavy a Tbilisi
Bacová, Andrea -- Majzlanová, Daniela -- Bergerová, Katarína
Relation between private and public spaces of collective housing at the example of Bratislava and Tbilisi. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
What is the future of Winter harbour?
Dubiny, Martin
Aká je budúcnosť zimného prístavu?. Quark, 25. p. 30--31.
articles in magazines2019Details
Záhorská Bystrica by local inhabitants
Bradová, Ivana -- Kadášová, Zuzana
Záhorská Bystrica očami miestnych obyvateľov. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 36--43. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Záhradné vily - odkaz starých Záluh
Tóthová, Zuzana
Záhradné vily - odkaz starých Záluh. Arch, 24. p. 26--31.
articles in magazines2019Details
Zásuvka a iné výsuvné systémy: prihláška úžitkového vzoru 112-2017, úžitkový vzor číslo 8405
Kotradyová, Veronika -- Artim, Slavomír
Zásuvka a iné výsuvné systémy: prihláška úžitkového vzoru 112-2017, úžitkový vzor číslo 8405. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Zelená architektúra? Skúsme doslovne...
Lüley, Marek
Zelená architektúra? Skúsme doslovne. Eurostav, 25. p. 52--53.
articles in magazines2019Details
Zo svetla do tmy a cestou späť
Kumorovitzová, Jana
Zo svetla do tmy a cestou späť. Atrium, 16. p. 108--110.
articles in magazines2019Details
Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu
Vitková, Ľubica
Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu. Inžinierske stavby :, 67. p. 49--51.
articles in magazines2019Details