Feb 18, 2019   12:54 p.m. Jaromír
Academic information system

Faculty of Architecture - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

PublicationsType of resultYearDetails
Architektonické dedičstvo: editoriál
Bacová, Andrea
Architektonické dedičstvo: editoriál. Arch :, 24. p. 1--2.
articles in magazines2019Details
Creek public place adaptation
Putrová, Eva -- Hanáček, Tomáš
Úprava vodného toku vo verejnom priestore. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 52--57. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Evaluation of the Main Public Spaces in the Záhorská Bystrica
Kadášová, Zuzana
Hodnotenie ťažiškových verejných priestorov v Záhorskej Bystrici. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 28--35. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kniha o konštantných hodnotách
Špaček, Robert
Kniha o konštantných hodnotách. Arch :, 24. p. 56--58.
articles in magazines2019Details
Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice
Kováč, Bohumil
Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 8--15. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru
Bašová, Silvia
Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 22--27. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Prípadové štúdie inkluzívneho vysokoškolského vzdelávania v Nórsku, Švédsku a na Slovensku
Čerešňová, Zuzana -- Rollová, Lea
Case Studies of Inclusive Higher Education in Norway, Sweden and Slovakia. In Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, p. 312--323. ISBN 978-331994621-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Public greenery in Záhorská Bystrica
Gécová, Katarína
Verejná zeleň v prostredí Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 58--65. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Regulation and evaluation of greenery in the context of revitalization of public space, case study - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica
Görner, Karol
Regulácia a bilancovanie zelene v kontexte revitalizácie verejného priestoru, prípadová štúdia - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 66--71. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sami sebe
Daniel, Peter
Sami sebe. Arch :, 24. p. 19--23.
articles in magazines2019Details
Transformation of peripheral urban areas into residential suburbs in Bratislava
Sopirová, Alžbeta
Transformácia okrajových mestských častí na rezidenčné predmestia Bratislavy. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 16--21. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
What is the future of Winter harbour?
Dubiny, Martin
Aká je budúcnosť zimného prístavu?. Quark, 25. p. 30--31.
articles in magazines2019Details
Záhorská Bystrica by local inhabitants
Bradová, Ivana -- Kadášová, Zuzana
Záhorská Bystrica očami miestnych obyvateľov. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 36--43. ISBN 978-80-227-4878-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details