26. 5. 2018  6:17 Dušan
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 54

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Architektúra inšpirovaná krajinou
Vojteková, Eva -- Rolenčíková, Gabriela
Architektúra inšpirovaná krajinou. Eurostav :, 24. s. 46--47.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Bambusový les
Kočlík, Dušan
Bambusový les. Atrium, 15. s. 98--101.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Biela farba ovládla interiér
Kubaliaková, Radka
Biela farba ovládla interiér. Arch :, 23. s. 38.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Binding architectural practice with education
Legény, Ján -- Špaček, Robert -- Morgenstein, Peter
Binding architectural practice with education. Global journal of engineering education, 20. s. 6--14. ISSN 1328-3154.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Bývanie v gete. Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX.
Smatanová, Katarína
Bývanie v gete. Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX. Era 21 :, 18. s. 59--62. ISSN 1801-089X.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Ceny za architektúru - poslovia odkazov: diskusia
Bacová, Andrea -- Paňák, Pavel -- Studený, Ján -- Závodný, Ľubomír -- Lalíková, Darina
Ceny za architektúru - poslovia odkazov: diskusia. Arch :, 23. s. 17--21.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Diagnózy súčasného mesta
Bacová, Andrea
Diagnózy súčasného mesta. Arch :, 23. s. 58--59.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Dizajn a kvalita prostredia - od Thoneta po súčasnosť - vplyv výberu materiálu
Flimmel, Ivo -- Petelen, Ivan
Dizajn a kvalita prostredia - od Thoneta po súčasnosť - vplyv výberu materiálu. Dizertačná práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Editoriál: architektúra je služba
Bacová, Andrea
Editoriál: architektúra je služba. Arch :, 23. s. 15.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Editoriál: Cena ARCH_20 rokov po
Bacová, Andrea
Editoriál: Cena ARCH_20 rokov po. Arch :, 23. s. 1--2.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Editoriál: sídliská včera a dnes
Bacová, Andrea
Editoriál: sídliská včera a dnes. Arch :, 23. s. 17.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Editoriál: Workspace_Office_2018
Bacová, Andrea
Editoriál: Workspace_Office_2018. Arch :, 23. s. 11.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Fading industrial heritage of Bratislava in the urban planning context
Bartošová, Nina
Fading industrial heritage of Bratislava in the urban planning context. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 105--112. ISBN 978-619-7408-33-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Farby
Hronský, Michal
Farby. Arch :, 23. s. 26--31.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Fastival INSIDE 2017: výkony a predstavenia
Kočlík, Dušan
Fastival INSIDE 2017: výkony a predstavenia. Atrium :, 15. s. 32--38.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Food bar IASAI - radosť z každej strany
Tóthová, Zuzana
Food bar IASAI - radosť z každej strany. Arch :, 23. s. 39--40.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Generácia ARCH
Špaček, Robert
Generácia ARCH. Arch :, 23. s. 42--43.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Global urban planning as a part of architectural education in the Faculty of Architecture at Slovak University of Technology in Bratislava
Smatanová, Katarína -- Vitková, Ľubica
Global urban planning as a part of architectural education in the Faculty of Architecture at Slovak University of Technology in Bratislava. World Transactions on Engineering and Technology Education, 16. s. 6--11. ISSN 1446-2257.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Identity of a place - an impetus for sustainable development of local communities
Vitková, Ľubica -- Smatanová, Katarína -- Lacková, Andrea -- Urban, Ján
Identity of a place - an impetus for sustainable development of local communities. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 155--162. ISBN 978-619-7408-33-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Inclusive design of educational environment for diverse people
Čerešňová, Zuzana -- Rollová, Lea -- Končeková, Danica
Inclusive design of educational environment for diverse people. In DI BUCCHIANICO, G. -- KERCHER, P F. Advances in Intelligent Systems and Computing. s. 431--440.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
K Novému roku 2018: Príhovor
Vitková, Ľubica
K Novému roku 2018: Príhovor. Informačné listy FA STU, 25. s. 2--3.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Klientská hala v novom šate
Petelen, Ivan
Klientská hala v novom šate. Arch :, 23. s. 32--36.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Knižnica Hudobného centra
Bakyta, Róbert
Knižnica Hudobného centra. Arch :, 23. s. 56--57.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Krycia stavba s nevšednou dynamikou
Vojteková, Eva -- Rolenčíková, Gabriela
Krycia stavba s nevšednou dynamikou. Eurostav :, 24. s. 66--68.
články v časopisoch2018Podrobnosti
M ako industriál
Zaiček, Martin
M ako industriál. Arch :, 23. s. 46--48.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Moc a Noc architektúry
Czafík, Michal
Moc a Noc architektúry. Arch :, 23. s. 59.
články v časopisoch2018Podrobnosti
MOMOWO
Ondrušová, Katarína
MOMOWO. Informačné listy FA STU, 25. s. 6--7.
články v časopisoch2018Podrobnosti
NEED: návrh, výstavba, užívanie
Pifko, Henrich
NEED: návrh, výstavba, užívanie. Eurostav :, 24. s. 70--71.
články v časopisoch2018Podrobnosti
NEED: Urbanistické súvislosti
Pifko, Henrich
NEED: Urbanistické súvislosti. Eurostav :, 24. s. 50--51.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Nové trendy v tvorbe pracovného prostredia: diskusia
Daniel, Peter -- Hronský, Michal -- Nagy, Sebastian -- Bacová, Andrea
Nové trendy v tvorbe pracovného prostredia: diskusia. Arch :, 23. s. 17--19.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Obnova Rybného námestia v prácach študentov 5. ročníka v ak. roku 2016/2017
Šimkovič, Vladimír -- Vozárová, Tatiana
Obnova Rybného námestia v prácach študentov 5. ročníka v ak. roku 2016/2017. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 77--89. ISBN 978-80-227-4783-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Off reason
Paňák, Pavel
Off reason. Arch :, 23. s. 68--69.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení
Hudec, Martin -- Rollová, Lea
Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení. Dizertačná práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Rastúci dom
Kočlík, Dušan
Rastúci dom. Atrium :, 15. s. 100--105.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Revitalizácia Námestia slobody: ideová architektonicko-urbanistická a krajinárska súťaž
Vitková, Ľubica
Revitalizácia Námestia slobody: ideová architektonicko-urbanistická a krajinárska súťaž. Arch :, 23. s. 52--55.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Rybné ná/mestie ako miesto v meste
Bencová, Jarmila
Rybné ná/mestie ako miesto v meste. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 7--15. ISBN 978-80-227-4783-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Rybné námestie Bratislava - ideový návrh
Šimkovič, Vladimír -- Vozárová, Tatiana -- Hajtmanek, Roman -- Kilo, Richard
Rybné námestie Bratislava - ideový návrh. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 65--75. ISBN 978-80-227-4783-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Schools of architecture and experiments in innovative architectural education
Fečkaninová, Jana
Schools of architecture and experiments in innovative architectural education. In Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana: Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research, 8-11 September 2017, Ljubljana. 1. vyd. Ljubljana : University of Ljubljana, 2018, s. 41--50. ISBN 978-961-7032-03-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Sklobetón
Kujanová, Katarína
Sklobetón. Dom a bývanie, 12. s. 50--54.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Solídne, kultivované a nápadité
Bacová, Andrea
Solídne, kultivované a nápadité. Arch :, 23. s. 22--27.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Spôsob polepovania povrchov stavebného interiéru samolepiacou drevenou dyhou: prihláška úžitkového vzoru 5072-2016, úžitkový vzor číslo 8041
Daniel, Peter
Spôsob polepovania povrchov stavebného interiéru samolepiacou drevenou dyhou: prihláška úžitkového vzoru 5072-2016, úžitkový vzor číslo 8041. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2018.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
Storočnica architekta Jozefa Lacka
Selcová, Ľubica
Storočnica architekta Jozefa Lacka. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis :, 25. s. 1--2.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Stretnutie DANUrB v Bratislave
Legény, Ján
Stretnutie DANUrB v Bratislave. Informačné listy FA STU, 25. s. 2--3.
články v časopisoch2018Podrobnosti
The "World of light" in the residential interior - visual and emotional aspects and potentialities
Vinárčiková, Jana -- Kučerová, Markéta -- Morávková, Katarína
The "World of light" in the residential interior - visual and emotional aspects and potentialities. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 433--440. ISBN 978-619-7408-33-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Topografické a mentálne vrstvy predmostia na území Vydrice
Bogár, Michal
Topografické a mentálne vrstvy predmostia na území Vydrice. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 23--35. ISBN 978-80-227-4783-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Transformation of the barracks into the urban structure in Slovakia
Michalka, Ladislav -- Siláči, Ivan
Transformation of the barracks into the urban structure in Slovakia. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 457--494. ISBN 978-619-7408-33-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Urban redevelopment strategies for hospital areas - new functions and uses
Kristiánová, Katarína -- Bašová, Silvia
Urban redevelopment strategies for hospital areas - new functions and uses. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 473--480. ISBN 978-619-7408-33-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Urbanizmus 20.storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy.
Horák, Peter -- Kováč, Bohumil
Urbanizmus 20.storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy. Dizertačná práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Úvahy nad stavom riadenia územného rozvoja Bratislavy a Prahy: diskusia
Bacová, Andrea -- Lichý, Igor -- Vallo, Matúš -- Tláskalová Zavillová, Ivana
Úvahy nad stavom riadenia územného rozvoja Bratislavy a Prahy: diskusia. Arch :, 23. s. 20--24.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Vajnorská renesancia
Daniel, Peter
Vajnorská renesancia. Arch :, 23. s. 32--37.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Víťazné "bakalárske karty" ABF Slovakia rozdané
Ilkovič, Ján
Víťazné "bakalárske karty" ABF Slovakia rozdané. Informačné listy FA STU, 25. s. 6--7.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Vízie Rybného námestia
Šimkovič, Vladimír -- Vozárová, Tatiana
Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018. 95 strany. ISBN 978-80-227-4783-7.
zborník2018Podrobnosti
Vodárenskej veži treba vdýchnuť život
Kováč, Bohumil -- Masný, Jakub
Vodárenskej veži treba vdýchnuť život. Novomestský spravodajca, 39. s. 6--8. ISSN 1338-8223.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Workshopy Santiniho jazyk 1 a 2
Tholt, Tomáš -- Pernecký, Ján
Workshopy Santiniho jazyk 1 a 2. In ZIN 2: Santiniho jazyk. 1. vyd. Brno : 4AM Fórum pre architekturu a média, 2018, s. 70--81. ISBN 978-80-905149-4-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti