27. 5. 2020  12:28 Iveta
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 42

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Adaptabilita bytových priestorov – študentské návrhy
Tóth, Adam
Adaptabilita bytových priestorov – študentské návrhy. Arch, 25. s. 54--55.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Aktuálne trendy v súčasných interiéroch
Kočlík, Dušan -- Morávková, Katarína
Aktuálne trendy v súčasných interiéroch. Arch, 25. s. 54--57.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918)
Moravčíková, Henrieta -- Pastoreková, Laura -- Lovra, Éva
Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918). Planning Perspectives, 35. s. 371--381.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Bytový alebo rodinný?
Selcová, Ľubica
Bytový alebo rodinný?. Arch, 25. s. 18--25.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Bytový komplex Avion v Bratislave – adaptabilita bytového interiéru medzivojnovej moderny
Tóth, Adam
Bytový komplex Avion v Bratislave – adaptabilita bytového interiéru medzivojnovej moderny. Arch, 25. s. 50--53.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Dizajnové spájanie priestorov – Otočné pivotové dvere
Kujanová, Katarína
Dizajnové spájanie priestorov – Otočné pivotové dvere. Dom a bývanie, 14. s. 84--86.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Dom na vidiek:
Bacová, Andrea
Dom na vidiek:. Arch, 25. s. 20--25.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Drevená skladačka - suvenír: prihláška dizajnu: 93-2019, číslo dizajnu 28707
Tóth, Adam
Drevená skladačka - suvenír: prihláška dizajnu: 93-2019, číslo dizajnu 28707. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020. 2 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Editoriál: materialita a detail
Bacová, Andrea
Editoriál: materialita a detail. Arch, 25. s. 1--2.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Editoriál: mestské bývanie
Bacová, Andrea
Editoriál: mestské bývanie. Arch, 25. s. 11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Editoriál: mimo mesta
Bacová, Andrea
Editoriál: mimo mesta. Arch, 25. s. 11.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Editoriál: Nové interiéry
Bacová, Andrea
Editoriál: Nové interiéry. Arch, 25. s. 9.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Efektívna justícia
Pifko, Henrich
Efektívna justícia. Eurostav, 26. s. 50--52.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia
Gašparovský, Dionýz -- Polomová, Beata
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia. Světlo, 23. s. 39--42.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Haus im Stahlkorsett, Prag
Moravčíková, Henrieta
Haus im Stahlkorsett, Prag. architektur.aktuell, 480. s. 76--85.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education
Špaček, Robert -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 18. s. 18--23.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Interactive Shop Windows - A New Design Phenomenon of Modern City
Vinárčiková, Jana -- Vozárová, Mária
Interactive Shop Windows - A New Design Phenomenon of Modern City. International Journal of Arts and Commerce, 9. s. 10--22.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Kamzík pod Kamzíkom
Tóthová, Zuzana
Kamzík pod Kamzíkom. Arch, 25. s. 32--38.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Logo pre obytný komplex Avion, Bratislava: prihláška dizajnu: 97-2019, číslo dizajnu: 28711
Tóth, Adam
Logo pre obytný komplex Avion, Bratislava: prihláška dizajnu: 97-2019, číslo dizajnu: 28711. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Malý ofis pre veľkých
Kočlík, Dušan
Malý ofis pre veľkých. Arch, 25. s. 18--23.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí
Pohaničová, Jana
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí. Designum, 26. s. 54--63.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie
Končeková, Danica -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie. Spektrum, 26. s. 58--59.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Mosty
Paňák, Pavel
Mosty. Arch, 25. s. 54--56.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Najlepšie obytné súbory v Bratislave
Dorotjaková, Irena
Najlepšie obytné súbory v Bratislave. Eurostav, 26. s. 20--24.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Nové múzeum v starom meste
Pifko, Henrich
Nové múzeum v starom meste. Eurostav, 26. s. 54--55.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Poštová schránka pre obytný komplex Avion: prihláška dizajnu: 92-2019, číslo dizajnu 28705
Tóth, Adam
Poštová schránka pre obytný komplex Avion: prihláška dizajnu: 92-2019, číslo dizajnu 28705. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020. 1 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I. Eurostav, 26. s. 48--50.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II. Eurostav, 26. s. 48--50.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Príjemná estetika stempel-tesařovskej typológie: recenzia knihy
Bacová, Andrea
Príjemná estetika stempel-tesařovskej typológie: recenzia knihy. Arch, 25. s. 59--60.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Reflexie
Paňák, Pavel
Reflexie. Arch, 25. s. 60--61.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž
Pauliny, Pavol
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž. Arch, 25. s. 58--61.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
S rešpektom k dielu nestora
Pohaničová, Jana
S rešpektom k dielu nestora. Arch, 25. s. 16--21.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Signálny bod večnosti
Botek, Andrej
Signálny bod večnosti. Arch, 25. s. 36--42.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Späť do školy
Pifko, Henrich
Späť do školy. Eurostav, 26. s. 52--54.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Technológie v inteligentných budovách v rôznych kontextoch
Puškár, Branislav
Technológie v inteligentných budovách v rôznych kontextoch. Eurostav, 26. s. 26--29.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Tradícia a moderný dizajn
Ďurianová, Andrea -- Kotradyová, Veronika
Tradícia a moderný dizajn. Remeslo, umenie, dizajn, 21. s. 41--45.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus
Vošková, Katarína
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus. Arch, 25. s. 32--35.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Vlna
Hronský, Michal
Vlna. Arch, 25. s. 31--35.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Výskum interiérov bytového komplexu Avion v Bratislave
Tóth, Adam
Výskum interiérov bytového komplexu Avion v Bratislave. Pamiatky a múzeá, 69. s. 8--15.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu
Antony, Tibor
Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu. Designum, 26. s. 72.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Život hotela v meste – koncepcie urbanity mestského hotela
Kubaliaková, Radka
Život hotela v meste – koncepcie urbanity mestského hotela. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, s. 60--65. ISBN 978-80-86433-73-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
100+1
Daniel, Peter
100+1. Arch, 25. s. 30--36.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti