18. 10. 2019  22:52 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČEREŠŇOVÁ, Z. -- ROLLOVÁ, L. Case Studies of Inclusive Higher Education in Norway, Sweden and Slovakia. In Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019, s. 312--323. ISBN 978-331994621-4.

Originálny názov: Case Studies of Inclusive Higher Education in Norway, Sweden and Slovakia
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (60%)
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (40%)
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Advances in Intelligent Systems and Computing
Podnázov:
Od strany: 312
Do strany: 323
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Posledná zmena: 09.02.2019 22:22 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. ISBN 978-331994621-4.

Originálny názov: Advances in Intelligent Systems and Computing
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-331994621-4
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.02.2019 22:22 (Import dát z knižnice)