18. 10. 2019  22:52 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPAČEK, R. Kniha o konštantných hodnotách. Arch, 24. s. 56--58.

Originálny názov: Kniha o konštantných hodnotách
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (100%)
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Arch
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 56
Do strany: 58
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Posledná zmena: 09.02.2019 22:22 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Arch. 2019.

Originálny názov: Arch
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)