21. 2. 2020  9:54 Eleonóra
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GÖRNER, K. Regulácia a bilancovanie zelene v kontexte revitalizácie verejného priestoru, prípadová štúdia - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 66--71. ISBN 978-80-227-4878-0.

Originální název: Regulácia a bilancovanie zelene v kontexte revitalizácie verejného priestoru, prípadová štúdia - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica
Anglický název: Regulation and evaluation of greenery in the context of revitalization of public space, case study - ulica Československých tankistov, Záhorská Bystrica
Autor: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov
Podnázev:
Od strany: 66
Do strany: 71
Počet stran: 6
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Poslední změna: 09.02.2019 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019. ISBN 978-80-227-4878-0.

Originální název: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov
Anglický název:
Český název:
Editor: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (50%)
Ivana Bradová (50%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-227-4878-0
Nakladatel: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 09.02.2019 22:25 (Import dat z knihovny)