Jul 17, 2019   4:43 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Faculty of Architecture - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

BAŠOVÁ, S. Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 22--27. ISBN 978-80-227-4878-0.

Original name: Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru
English name:
Written by (author): doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (100%)
Department: Institute of Urban Design and Planning
Kind of publication: contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov
Subtitle:
Starting page: 22
Up to page: 27
Number of pages: 6
Original language: Slovak
Publication category: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2018
 
Entry made by: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Last change: 09. 02. 2019, 22:24 (Data import from library)


Source specification:

GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019. ISBN 978-80-227-4878-0.

Original name: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov
English name:
Czech name:
Editor: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (50%)
Ivana Bradová (50%)
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-227-4878-0
Publisher: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Place of publishing: Bratislava
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Type of scope:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
Last change: 09. 02. 2019, 22:25 (Data import from library)