17. 10. 2019  7:10 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČ, B. Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice. In GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 8--15. ISBN 978-80-227-4878-0.

Originálny názov: Niektoré regionálne súvislosti rozvoja územia Záhorskej Bystrice
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov
Podnázov:
Od strany: 8
Do strany: 15
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Posledná zmena: 09.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

GÖRNER, K. -- BRADOVÁ, I. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019. ISBN 978-80-227-4878-0.

Originálny názov: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (50%)
Ivana Bradová (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4878-0
Vydavateľ: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)