17. 10. 2019  7:48 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUBINY, M. Aká je budúcnosť zimného prístavu?. Quark, 25. s. 30--31.

Originálny názov: Aká je budúcnosť zimného prístavu?
Anglický názov: What is the future of Winter harbour?
Autor: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (100%)
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Quark
Číslo zväzku (ročník): 25
Od strany: 30
Do strany: 31
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Posledná zmena: 09.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Quark. 2019.

Originálny názov: Quark
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)