17. 10. 2019  7:13 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOZÁROVÁ, T. Na akadémii v Kodani. Informačné listy FA STU, 26. s. 8--9.

Originálny názov: Na akadémii v Kodani
Anglický názov:
Autor: Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Informačné listy FA STU
Číslo zväzku (ročník): 26
Od strany: 8
Do strany: 9
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2018
 
Záznam vložil: Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD.
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Informačné listy FA STU.

Originálny názov: Informačné listy FA STU
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)