15. 10. 2019  12:00 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAŠOVÁ, S. -- SOPIROVÁ, A. -- KRISTIÁNOVÁ, K. Potential of Recycling Urban Territories. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 18--22.

Originálny názov: Potential of Recycling Urban Territories
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (35%)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (35%)
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (30%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany: 18
Do strany: 22
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Posledná zmena: 02.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019.

Originálny názov: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)