23. 11. 2019  2:29 Klement
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PUŠKÁR, B. Aplikácia konceptu inteligentnej budovy. Eurostav, 25. s. 10--13.

Originální název: Aplikácia konceptu inteligentnej budovy
Anglický název:
Autor: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Eurostav
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 10
Do strany: 13
Počet stran: 4
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Eurostav. 2019.

Originální název: Eurostav
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)